demsac [500123] declara la guerra a Bandits[500008]